Väzníkový krov

Ponúkame vám dodávku a montáž väzníkových krovov a drevených priehradových väzníkov. Používame pri tom modernú spojovaciu metódu, ktorá umožňuje minimalizovanie spotreby dreva - spájanie drevenej konštrukcie oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi.

Dodávame morené a nemorené nosné konštrukcie striech, stropov, prístreškov a iných rôznych atypických konštrukcií pomocou drevených priehradových väzníkov.

Drevené priehradové konštrukcie ponúkajú vysokú variabilitu a sú vhodné takmer pre všetky typy striech.

Postupnosť práce:

Pre spracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte

Kontakt

Hlavnou činnosťou firmy sú pokrývačské, klampiarske a tesárske práce, rekonštrukcia striech rodinných domov a administratívnych objektov. Rovnako ponúkame aj predaj stavebného reziva a výrobu krovov na mieru.

Firma

Konateľ: Ing. Sabouni J.
Bratislavská 8347/26 A
84106 Bratislava-Záhorská Bystrica

IČO : 43715656
DIČ :1078635723
Bankové spojenie :
SK53 0900 0000 0006 3181 0683